TOÁN 5 - BÀI KS TỔNG HỢP SỐ 2 (ĐÁP ÁN CHI TIẾT 5).doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Hào (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:15' 12-04-2021
Dung lượng: 265.0 KB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 1 người (Trần Quang Hào)

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5
Năm học 2020 - 2021

Bài khảo sát số 2

Chữ kí cán bộ khảo sát
Trường Tiểu học: ……………………………..………..
Số phách
Lớp: ……….

Họ và tên: ……………………………………………….…Số báo danh: ………………………………………….……BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5
Năm học 2020 - 2021

Bài khảo sát số 2 (Thời gian làm bài : 60 phút)

Điểm
Giám khảo
Số phách

Bằng số
Bằng chữ

………………………………….

………………………………….
Phần I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng (5 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm-M1) Phân số nào là phân số thập phân trong các phân số sau?
 B. C.  D. 
Câu 2: (0,5 điểm-M1) Chữ số 7 trong số 34,157 có giá trị là:
A. 7 B. 0,0007 C. 0,07 D. 0,007
Câu 3: (0,5 điểm-M1) Số gồm : Một nghìn, hai trăm, sáu phần nghìn được viết là: 
A.  12,06       B.  1200,006       C.  102, 6        D.  1200,06
Câu 4: (0,5 điểm-M1) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
1 giờ 18 phút = .....................giờ
A. 1,18 B. 1,018 C. 1,3 D. 1,2

Câu 5: (0,5 điểm-M1) Kết quả phép tính 401,6 – 29,48 là:
372,12 B. 10,68 C. 431,08 D. 372,28


Câu 6: (0,5 điểm-M1) Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7 cm, chiều rộng bằng chiều cao và bằng 4 cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:
A. 28 cm3 B. 196 cm3 C. 112 dm3 D. 112 cm3
Câu 7: (0,5 điểm-M2) Giá trị của x thỏa mãn: 5,26 < 5,x6 < 5,56 là:
x = 3 B. x = 4 C. x = 5 D. x = 3 hoặc x = 4
Câu 8: (0,5 điểm-M2) Một vườn hoa hình bán nguyệt (như hình vẽ) có đường kính 3,2 m.

Diện tích của vườn hoa đó là:
A. 10,048 m2
B. 8,0384 m
C. 8,0384 m2
D. 20,096 m2

Câu 9: (0,5 điểm-M2) Bồn nước nhà bạn Lan có thể tích 1,5 m3. Như vậy bể đó có thể chứa đầy số lít nước là:
15 lít B. 150 lít C. 1500 lít D. 15000 lít

Câu 10: (0,5 điểm-M1)  gÊp  sè lÇn lµ :
A.24 lÇn
B.18 lÇn
C.12 lÇn

Phần II. Thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hỏi, bài tập rồi viết kết quả, câu trả lời hoặc đáp án đúng vào chỗ trống (…) (3 điểm)
Câu 11: (0,5 điểm-M3) Cho:
+ = 64

 = + + + + + +

Tìm giá trị của mỗi và mỗi ?
Trả lời: = ………….. = ……………
Câu 12: (0,5 điểm-M2) a) Em hãy nêu một số việc làm để tiết kiệm , tránh lãng phí khi sử dụng điện ở nhà?

 
Gửi ý kiến