VẬN DỤNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA MÔ HÌNH THM VÀO VIỆC ĐỔI MỚI PPDH THEO TÀI LIỆU HIỆN HÀNH -TOAN 5 - CONG HAI SO THAP PHAN

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TIEU HOC LE QUY DON - TP NAM DINH
Người gửi: Trần Quang Hào (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:41' 24-10-2017
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người

Bài dạy về việc vận dụng linh hoạt các thành tố tích cực của mô hình THM vào đổi mới PPDH
Môn Toán Lớp 4
Bài: Tìm số trung bình cộng
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
Mục tiêu:
Hs biết:
Tìm số trung bình cộng của hai, ba, bốn….hay nhiều số.
Giải bài toán về tìm số trung bình cộng.
II. Đồ dùng:
- Gv: phiếu bài tập, bảng nhóm, thước dây
- HS: nhãn vở
1.Khởi động:
+ Tìm hiểu năm sinh của những người thân trong gia đình em và xác định năm đó thuộc thế kỷ nào?
+ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào? Năm đó thuộc thế kỷ nào?

III. Các hoạt động dạy học
A. Hoạt động cơ bản
2. Các hoạt động hình thành kiến thức
Bài toán 1:
Một bạn có 6 nhãn vở, bạn ngồi cạnh có 4 nhãn vở. Hỏi nếu số nhãn vở đó được chia đều cho 2 bạn thì mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở?
? nhãn vở
4 nhãn vở
? nhãn vở
Bài giải
Tổng số nhãn vở của 2 bạn là:
6 + 4 = 10 (nhãn vở)
Số nhãn vở chia đều cho mỗi bạn là:
10 : 2 = 5 (nhãn vở)
Đáp số: 5 nhãn vở
6 nhãn vở
Bài toán 1:
Một bạn có 6 nhãn vở, bạn ngồi cạnh có 4 nhãn vở. Hỏi nếu số nhãn vở đó được chia đều cho 2 bạn thì mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở?
Nhận xét:
Lấy tổng số nhãn vở chia cho 2 được số nhãn vở chia đều cho mỗi bạn:
(6 + 4) : 2 = 5 (nhãn vở)
-Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của 2 số 6 và 4.
Ta viết :
Ta nói : Một bạn có 6 nhãn vở, bạn ngồi cạnh có 4 nhãn vở, trung bình mỗi bạn có 5 nhãn vở.
Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017
Toán
TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
Tìm số trung bình cộng của 3 và 7
(3 + 7) : 2 = 5
Bài toán 2:
Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Bài giải
Tổng số học sinh của 3 lớp là:
25 + 27 + 32 = 84 (học sinh)
Trung bình mỗi lớp có là :
84 : 3 = 28 (học sinh)
Đáp số: 28 học sinh
Nhận xét:
Số 28 là số trung bình cộng của ba số 25, 27, 32
(25 + 27 + 32) : 3 = 28
Tổng các số
Số các số hạng
Số trung bình cộng
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.
AI NHANH AI ĐÚNG
TRÒ CHƠI
Luật chơi :

Lắng nghe câu hỏi và quan sát, lựa chọn đáp án. Hết thời gian suy nghĩ các em giơ thật nhanh thẻ đáp án của mình. Bạn nào giơ thẻ trước khi có hiệu lệnh hết giờ, bạn đó phạm quy.

c) 60
b) 20
a) 100
Số trung bình cộng của các số 100 và 20 là:
1
2
3
4
5
Hết giờ
7
8
9
10
6
11
12
13
14
15
c) 20m
b) 20
a) 35m
Số trung bình cộng của các số đo:
20m, 10m và 30m là:
1
2
3
4
5
Hết giờ
7
8
9
10
6
11
12
13
14
15
( 42 + 52 ) : 2 = 47
( 36+ 42+ 57 ) : 3 = 45
( 34+ 43+ 52+ 39 ) : 4 = 42
* Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:
a) 42 và 52
b) 36; 42; và 57.
c) 34; 43; 52 và 39
Trung bình cộng của 34; 43; 52 và 39 và 73 là:
Trung bình cộng của 42 và 52 là :
Trung bình cộng của 36; 42; và 57 là :
* Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh, lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?
Hoa
Hưng
Mai
Thịnh
38 kg
36 kg
40 kg
34 kg
? kg
? kg
? kg
Tóm tắt:
Bài giải:
Tổng số ki-lô gam của bốn em nặng là:
36+ 38 + 40 + 34 = 148(kg)
Trung bình mỗi em cân nặng số ki- lô- gam là:
148 : 4 = 37( kg)

Đáp số: 37 kg
Bài 3:
Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9
Phiếu bài tập
Mức 1:
1.Tìm số trung bình cộng của các số sau:
a, 15, 21, 51
b, 17 ,24, 141, 172
2. Cân nặng của 3 bạn Nga, Mai, Lan lần lượt là: 21kg, 25kg, 26kg. Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki- lô – gam?

Mức 2:
Tìm số trung bình cộng của số nhỏ nhất có hai chữ số với số tròn chục lớn nhất có hai chữ số?
Lớp 4A có 45 học sinh, số học sinh của lớp 4B nhiều hơn lớp 4A là 2 học sinh. Lớp 4C ít hơn lớp 4A là 5 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Mức 3:
1.Một con gà và một con vịt nặng tất cả 5kg. Con gà đó và con ngỗng nặng 9kg, con ngỗng đó và con vịt đó nặng 10kg. Hỏi trung bình mỗi con nặng mấy ki- lô- gam?
2.Gia đình Lan có bốn người: bố, mẹ, lan và em Tuấn. Biết tuổi trung bình của bốn người là 18 tuổi. Nếu không kể tuổi Lan thì tuổi trung bình của ba người còn lại là 21 tuổi. Tính tuổi của em Tuấn, biết rằng em Tuấn kém Lan 5 tuổi.
C. Hoạt động ứng dụng
1.Trong lớp có 20 bạn nữ và 28 bạn nam. Hỏi nếu xếp số học sinh đó ngồi vào bốn dãy bàn thì trung bình mỗi dãy có bao nhiêu học sinh?
2. Tính chiều cao trung bình của mỗi bạn trong bàn mình.
. Về nhà các con hãy hỏi bố mẹ về thu nhập của mỗi người trong gia đình để tiết sau chúng ta cùng chia sẻ về bình quân thu nhập của mỗi người trong gia đình mình là bao nhiêu.
Kính chúc các thầy cô mạnh khỏe!
 
Gửi ý kiến